KOMPLETNÍ SOUPIS KOMPOZIČNÍ TVORBY

Zdeněk Vimr

 

1 Sloky lásky - pět písní pro tenor a orchestr na slova S. Ščipačeva

2 Pathetická předehra

3 Rej – rondo - rondo pro symfonický orchestr

4 Klavírní koncert g – moll - sólo klavír a symfonický orchestr

5 Matce – symfonická báseň

6 Symfonická svita

7 Šťáhlavská sonatina - pro housle a klavír

8 I. Symfonietta

9a Fantazie pro klavír a orchestr

9b Rondo pro klavír a symfonický orchestr

10 Čtyři fragmenty - pro housle, klarinet a klavír (levá ruka)

11 Koncert pro housle a orchestr

12 Kvartetino – Kvartet - pro smyčcový kvartet

12 Koncert pro violoncello a orchestr

13 Dvě bagately - pro housle a klavír

14 Komorní svita - pro sólo klavír a smyčcový orchestr

15 Divertimento pro komorní orchestr 2

16 Měsíční noc - smíšený sbor na slova Jaroslava Seiferta

17 II.Symfonietta

18 Sonatina - pro flétnu a klavír

19 Dva dětské sbory - s klavírním doprovodem

20 Dva klavírní kusy

21 I. Symfonie

22 Sonata - pro klarinet a klavír

23 Concertino - pro housle, klavír a smyčce

25a Kdybych obejít měl celý svět - smíšený sbor a cappella na slova F. Branislava

25b Jarní píseň - pro smíšený sbor a smyčce

26 II.Symfonie

27 Pět písní o lásce - smíšený sbor a klavír na slova lidové poezie

28 Jaro - svita na slova lidové poezie pro dětský sbor, ţenský sbor, soli a orchestr

29a Ranní písně - na slova lidové poezie pro smíšený sbor a orchestr

29b Halekání chlapců

na slova lidové poezie pro mužský sbor a orchestr

30 Partita - pro komorní orchestr

30a Allegro - pro komorní orchestr

31 Léto - svita na slova lidové poezie pro smíšený sbor, dětský sbor, soli a orchestr

32 Trio - pro housle, klavír a malý bubínek

33 Zima - svita pro smíšený sbor, sóla, dětský sbor a orchestr na slova lidové poezie

34 Koncert - pro sopránový saxofon a symfonický orchestr

35 Podzim - svita pro smíšený sbor, klavír a smyčce na slova lidové poezie

35a Když si člověk zpívá - heslo pro smíšený sbor na slova Fr. Fabiána.

36 Concerto grosso - pro sólový smyčcový kvartet a smyčce

37 Partita semplice - pro 4 housle a klavír

38 Poupata - svita na lidovou poezii pro dětský sbor a orchestr

39 Dvě písně - pro ženský (dívčí) sbor, baryton sólo, housle a klavír na slova M.Kundery a lidové poezie

40 III.Symfonie „Dove sta amore“ - pro smíšený sbor a symfonický orchestr

41 Čtyřlístek - čtyři písně na slova Ivo Štuky a Ilony Borské pro dětské hlasy a sólo housle

42 II.smyčcový kvartet

43 Symfonietta solemnis - pro symfonický orchestr

44 Parabolae Salomonis - cyklus pěti smíšených sborů a cappella na latinské texty Šalomounových přísloví

45 Musica per piano - tři skladby pro sólový klavír

46a Andante - pro velký smyčcový orchestr, flétnu a harfu

46b Scherzoso - pro smyčce, harfu, celestu a pikolu

47 IV.Symfonie

48 Zaříkání milého - ženský sbor, flétna, kontrabas, tamburo picc. a tamburo rullante

49 Sonata concertata - pro klavír a komorní orchestr

50 Ommitamus studia - cyklus mužských sborů a cappella

51 Musica rytmica - koncert pro bicí nástroje (jednoho hráče) a 8 dechových nástrojů

52 Ať žije mrtvý - opera o třech obrazech, libreto Jiří Hurta, námět Branimír Ščepanovič

53 Poklady - cyklus pěti dětských (dívčích) sborů na verše F. Nechvátala

54 Amicitia - dětský (dívčí) sbor a klavír na větu Cicera

55 Verba laudata - čtyři zpěvy pro soprán, smyčcový kvartet a klavír na slova Senecy, Valeria Maxima, Cicera a Ovidia

56 Holoubek - dětský sbor a cappella

57 O smutné princezně Upolíně - malá rozhlasová dětská opera na libreto Kamila Bednáře

58 Concerto - per violino, viola e orchestra sinfonica

59 Modlitba - pro smíšený sbor, varhany a bicí nástroje (1 hráč) na slova modlitby ghanských křesťanů

60 Domácí karneval - komorní rozhlasová (televizní) opera na libreto Zdeňka Barborky

61 Dechový kvintet - s trianglem

62 Partita in C - pětivětá skladba pro komorní orchestr

63 Ecce, quomodo moritur iustus - kompozice elektronické a konkrétní hudby

64 Adam a Eva - oratorium na verše Karla Šiktance pro soprán, baryton, alt, recitátora, smíšený sbor a symfonický orchestr

65 Judica me, Deus - smíšený sbor na Žalm 43

66 Duetti - pro housle, fagot, violu, klarinet, violoncello, hoboj, kontrabas, flétnu a bicí

67 Sedum trubačů - cyklus tříhlasých dětských sborů na lidovou poezii

68 Hudba k vernisáži - pro violu a klavír

69 Variace - pro klavír a symfonický orchestr

70 Rondo - pro čtyři saxofony

71 Vyšel jsem dřív neţ hvězda ranní - pět písní pro smíšený sbor, klavír a bicí nástroje na verše A.S.Puškina

72 Blázen u cesty - čtyři písně o láskách pro tenor sólo, smíšený sbor, klavír, tamb.rullante a triangl

73 Tváře lásky - cyklus pěti smíšených sborů s průvodem dvou trubek a bicích nástrojů (2 bonga, 3 bubny, tam-tam a 3 triangly)

74 Ze špalíčku - cyklus dvojhlasých dětských sborů na verše F.Hrubína (a capp.)

75 Amoroso - drobná příležitostná skladba pro Es-klarinet, dudy a kontrabas (Des)

76 „Nezabiješ“! - oratorium na libreto Zd.Barborky, komponované jako konkrétní hudba (zpracováním smíšeného sboru), doplněná živým provedením pěti sólistů (flétny, klarinetu, trubky, violy a bicích nástrojů) a recitátorem

77 Postludium - pro symfonický orchestr

78 Balada - pro sólový klavír

79 SAAB 96 - jednovětá skladba pro symfonický orchestr

80 SVITA - pro sólový klarinet, flétnu (pikolu), cimbál a smyčcový orchestr

81 Hra na lásku - baletní studie

82 V.Symfonie - pro velký symfonickýorchestr se sólovým lyrickým sopránem

83 Finale - pro velký dechový orchestr

84 Dohráno a dozpíváno - píseň pro sólový alt a smíšený sbor na slova S. K. Neumanna

84b Quisquis amat valeat! - heslo pro smíšený sbor a cappella

85 Legenda - pro basklarinet (tenor saxofon) a klavír

86 Vivat iuventus - smíšený sbor s tenorovým a barytonovým sólem a stereofonní magnetofonový pás na verše latinské středověké studentské poezie (4 části)

87 Concerto grosso II. - pro sólovou flétnu a sólo housle, symfonický orchestr a stereofonní magnetofonový pás (čtyřvěté)

88 Píseň - pro sólový klavír

89 Cantus studiosus - trojhlasý dívčí sbor, recitátor, klavír a triangl na verše středověké rozverné latinské studentské poezie

90 Versos d‘ amor i de comiat - skladba pro smíšený sbor, recitátora a komorní orchestr na verše starých katalánských básníků

91a Tři písně pro klavír

91b Míša, Ríša, Mikinka - drobné klavírní skladbičky

92 Malá svita - pro komorní orchestr (3 části)

93 III.Smyčcový kvartet

94 Lode al canto - mužský sbor, viola sólo a symfonický orchestr (5 částí)

95 Písně Moudrosti - pro sólo alt a klavír na verše ze Šalomounovy „Knihy přísloví“

96 Divertimento - pro housle a violu

97 A Tribute tu youth - ouvertura festiva per orchestra sinfonica e quattro gruppi (ottoni e timpani)

98 Canzonette - per arpa

99 Hadroplet - cyklus smíšených sborů na texty lidové poezie s průvodem klavíru a bicích nástrojů

100 Máj - cyklus pěti trojhlasých dívčích sborů s flétnou (nebo houslemi) na slova lidové poezie

101 Otep myrhy - trojhlasý ženský (dívčí, dětský) sbor s průvodem varhan nebo klavíru volně na milostnou poezii neznámého autora z 2.pol.14.století

102 Musica da concerto - komorní hudba pro 12 smyčcových nástrojů a cembalo

103 Serenáda - pro flétnu, hoboj, violu, fagot, smyčcový orchestr a bicí nástroje

104 Ronda (3) - pro flétnu, klavír a violoncello

105 Ignoratio dulcis - pro komorní smíšený sbor, 2 flétny, klavír, cembalo, kontrabas, činel a malý bubínek na verše středověké studentské latinské poezie

106 Trio - per violino, violoncello e piano

107 Preludium, fuga a postludium - pro tenorsaxofon a komorní orchestr

108 Počítadla - devět počítadel pro dětský sbor, flétnu, hoboj a klavír na verše V. Fischera

109 Canti iuventutis - tři skladby pro smíšený sbor, 2 flétny, cembalo, klavír, kontrabas a bicí na verše středověké studentské latinské poezie

110 Jaro se otvírá - cyklus pěti mužských sborů s průvodem houslí na slova lidové poezie

111 Písně letních dnů a nocí - tři trojhlasé dětské sbory s trianglem na verše V. Fischera

112 Prosté písně - cyklus pěti písní pro soprán, flétnu a klavír (příp.soprán a klavír) na milostnou poezii českých básníků

113 Koncert pro fagot a symfonický orchestr

114 Tři dětské sbory - s průvodem houslí na verše Václava Fischera

114a Hejdum dá - čtyřhlasý ženský sbor na slova lidové poezie

115 Princezna Pinkpink a šašek Cupkyhup - svita pro komorní orchestr o pěti částech

116 Meditace - pro violu a cembalo

117 Řemeslníci - pro trojhlasý dětský sbor, klavír a bicí nástroje na slova lidové poezie

118 Kalendář - skladba pro ženský sbor (s 8 sólistkami), klavír, cembalo, housle, flétnu a bicí nástroje na slova

lidové poezie

119 Koncert pro klarinet a symfonický orchestr

120 Partita vocale - šest vět pro šest pěvců (sólistů) a šest instrumentů (2 flétny, klavír, cembalo, bicí a kontrabas) na vokály

121 Kratochvíle pro pět - skladba pro dechové kvinteto (každý hráč – kromě hornisty – hraje ještě jeden bicí nástroj)

122 Psalm 126 - (Žalm 126) pro soprán a varhany na německý text bible

123 Ex regione Prachaticensi - skladba pro sólové varhany

124 Katedrály - pět vět pro žesťové nástroje a varhany

125 Dvojzpěvy - pro trubku (D) a varhany o třech částech (Allegro moderato, Andante, Con moto)

126 Písně Moudrosti II. - skladba pro hluboký ženský sólový hlas a komorní soubor, volně komponovaná na výběr veršů ze Šalomounovy „Knihy přísloví“

127 Co umím nakreslit - svita pro komorní soubor instrumentálních sólistů

128 Meditace – rondo pro violu a cembalo

129 Concerto grosso III. - skladba pro šest sólových houslí a komorní orchestr (sm.,2,2,2,2 + 2 cor.)

130 Corni di Praga - partita pro čtyři lesní rohy

131 Hádání, hraní, milování - celovečerní koncert pro 10 zpěvaček, 1 herce (na text J.Stránského) a 10 hudebníků na verše lidové poezie

131a České lidové hry - svita o pěti částech pro ženský komorní sbor, 7 sólistek a komorní orchestr na slova lidové poezie

132 Intarzie - tři věty pro housle, violu a violoncello

133 Byl jeden domeček - písně a verše pro dětský sbor, recitaci, flétnu a dvoje housle na slova Václava Fischera

134 Hádanky - pro tříhlasý dětský sbor, housle a klavír na verše V.Fischera

135 Věneček - píseň o dožínkovém věnečku z obilí, o zeleném věnečku děvčaty pleteném, o věnečku nejsmutnějším i o věnečku svatebním – na verše lidové poezie pro dívčí (ženský) čtyřhlasý sbor a cappella

136 Cultus amoris - kantáta pro smíšený sbor, varhany a symfonický orchestr na verše antických filosofů (Seneca, Cicero, Ovidius)

137 Musica Boema - dvě věty pro dechové a bicí nástroje, harfu, xylofon a zvonkohru

138 Dovolená - cyklus písní a recitace na verše Jiřího Suchého pro komorní sbor (Linha Singers)

139 Čtyři studie pro klavír - původně jako scénická hudba k televizní hře

140 Proměny - koncertantní skladba pro klavír a symfonický orchestr

141 Planeta s tiše fialovou září - hvězdářská opera pro Linha Singers, osud a 2 herce na libreto Jiřího Suchého

142 Olmicii laudes - skladba pro dětský trojsbor (60 + 30 + 30), 3 trubky, varhany a bicí nástroje na latinský text Simona Enia k oslavě města Olomouce

143 Veselá kopa - čtyřhlasý smíšený sbor na slova humorné lidové poezie

144 Miserere mei… - malá kantáta pro sólový bas, čtyřhlasý ţenský (dívčí) sbor, klavír a triangl na slova středověké latinské studentské milostné poezie

145 Devět artikulí - aneb „Mandáto vládnutí ţen“ pro ţenský sbor (a sóla), baryton, flétnu, 2 cl.B, cembalo, housle, cb. a bicí nástroje

146 Podej mi ruku - osmihlasý smíšený sbor na verše Markéty Procházkové

147 Pocta tvůrcům - cyklus smíšených sborů s doprovodem houslí a klavíru na verše Václava Fischera

148 Kravarky - čtyřhlasý ženský sbor s průvodem trianglu, tamburiny a dřívek na slova moravské lidové poezie

149 Čepení - čtyřhlasý ženský sbor a capp. na slova české lidové poezie

150 Bagately - pro symfonický orchestr

151 Sonata di danza - pro housle, violu, violoncello a klavír

152 Koncert pro cembalo a smyčcové nástroje

153 Raccontino - componimento musicale per saxofono – baritono (in Es) e percussioni (2 sonatori)

154 Partita pro cembalo

155 Rozhovor s panem Myslivečkem v roce 1981 - rondo pro flétnu, housle, violu a violoncello

156a Na horách - zpracování lidových písní pro smíšený sbor a cappella

156b České svatební písně - úpravy lidových písní pro osmihlasý smíšený sbor

157 Jak by kdosi krásně hrál - tři písně pro dívčí trojhlasý sbor, flétnu a harfu na verše stejnojmenných básní Dagmar Ledečové

158 Pražské pastorale - skladba pro varhany solo

159 Holoubci - ženský sbor na slova lidové poezie s citacemi lidových písní

160 Zpívala bych, zpívala… - pro jednohlasý až trojhlasý dětský sbor na slova lidové poezie

161 Serenáda - pro pět žesťových nástrojů (2 trombe, corno, trombone, tuba)

162 Čarohrátky - říkadla pro trojhlasý dětský sbor a klavír na verše Věry Provazníkové

163 Koncert pro housle a symfonický orchestr

164 Koncert pro flétnu a symfonický orchestr

165 Pohádka - pro mužský sbor na verše Věry Provazníkové

166 Quot sunt apes - rondo pro čtyřhlasý ženský sbor a cappella na slova středověké latinské studentské poezie

167 Psalm 137 - pro ženský sbor, soprán, bas a varhany na německý překlad 137. žalmu Starého Zákona

168 Rondo - pro fagot a klavír

169 Svítá - kantáta pro dětský sbor a instrumentální soubor na verše Věry Provazníkové

170 V podzámčí - čtyři české tance pro cembalo sólo a smíšený sbor

171 Cara mihi semper eris - pro smíšený sbor a cappella na slova latinské středověké studentské poezie

172 Finale festoso - slavnostní hudba pro symfonický orchestr (jednovětá)

173 Canzone - pro klavír sólo

174 Praze - kantáta pro dva soprány, mužský sbor a symfonický orchestr na verše Markéty Procházkové

175 Canti - per orchestra d‘ archi

176 Missa brevis - ženský sbor a cappella s barytonovým sólem /pozdější verzi pro smíšený sbor a cappella se souhlasem autora přepracoval M. Košler/

177 Koncertní hudba - pro harfu sólo a smyčcový orchestr

178 A co ty víš - dětský čtyřhlasý sbor s klavírem na verše Dagmar Ledečové

179 2 + 2 (Dva plus dva) - sonare per quattro strumenti ( saxofono Es alt, clarinetto basso B, marimba, vibrafono)

180 Poselství hudby - čtyřhlasý dětský (dívčí, ženský) sbor s doprovodem klavíru na verše Markéty Procházkové

181 Canzoni da sonar - pro flétnu, hoboj, housle, violu a violoncello

182 Zpěv zpěvů - píseň pro ženský (dívčí) sbor na báseň Markéty Procházkové

183 Dragouni - smíšený sbor a cappella na slova Dagmar Ledečové

184 Koncertantní svita - pro žesťové kvinteto (2 tr., 1 cor, 2 trbni.) a smyčcový soubor

185 Koncert pro violu a orchestr

186 Přísloví - cyklus tří písní pro hlubší hlas a klavír (nebo varhany)

187 Ouvertura boema - slavnostní předehra pro symfonický orchestr

188 Tři dua - pro dvoje housle

189 Písně beze slov - pro vokální komorní soubor (nebo velký sbor) a symfonický orchestr

190 Finale - pro velký dechový orchestr

191 Buď zdráva písni - smíšený sbor a cappella na slova Václava Fischera

192 Koncert pro klavír a symfonický orchestr

193 Titul člověčí - čtyřhlasý dívčí (ženský, dětský) sbor na verše Václava Fischera

194 Jsem této země zpěv - kantáta pro smíšený (ženský, mužský) sbor, žesťové kvinteto a klavír na verše M. Procházkové

195 Písecká - píseň pro nižší hlas na úryvek básně Ivana Skály „Písecká“

196 Návraty - čtyřhlasý ženský (dívčí) sbor na verše Dagmar Ledečové

197 Falkenštejn - celovečerní opera na libreto Dagmar Ledečové

198 Strom života - ženský sbor na text Václava Fischera

199 Pět písní - pro nižší hlas na verše Dagmar Ledečové

200 Když přišlo jaro - mužský sbor na český (případně německý) text Dagmar Ledečové

201 Preludio e rondo - pro housle sólo a smyčcový orchestr

202 Ave Maria - pro soprán sólo, klarinet a varhany

203 Koncertantní etuda - pro klarinet a klavír

204 Koncert pro violoncello a symfonický orchestr

205 S humorem - smíšený sbor a cappella na slova lidové poezie

205a Dvojlístek - malé dostaveníčko pro housle a violu

206 Veta za vetu - celovečerní opera o dvou jednáních a šesti obrazech na libreto Dagmar Ledečové (na motivy komedie W.Shakespeara)

207 Dvojhry - pro housle a violoncello

208 Koncertantní sonatina - pro klavír sólo

209 Svatba - pro ženský (dívčí) čtyřhlasý sbor na báseň D.Ledečové

210 Duo di basso - pro violoncello a kontrabas

211 Ani sis neoblékl frak - pro soprán, mužský sbor, housle sólo a 3 tamburi na báseň Dagmar Ledečové

212 Letní hudba - pro 3 tr., 1 basovou tr.B , 2 cor.F, 2 tromboni, eufonium, tubu a bicí nástroje

213 IV. smyčcový kvartet

214 Aby svět voněl písní - kantáta pro dětský a smíšený sbor a orchestr na slova Václava Fischera

215 Zasadit strom - cyklus šesti písní pro hlubší hlas a smyčcový orchestr na verše Dagmar Ledečové

216 Cantabile - pro violu a cembalo

217 Jan Ámos Komenský - pro smíšený sbor a violoncello sólo na stejnojmennou báseň Jaroslava Seiferta

218 Svita - pro sólové housle o třech částech

219 Báseň

220 Zpívejte ptáčkové - pro dětský (dívčí) dvojsbor a cappella na slova české lidové poezie

221 Škola noci - pět písní pro tenor a klavír na básně anglického renesančního autora Johna Donneho

222 V horách - čtyřhlasý dětský sbor a capp. na verše Václava Fischera

223 Koncert pro lesní roh a symfonický orchestr

224 Dvojkoncert - pro housle sólo, violoncello sólo a symfonický orchestr

225 Amica mea - cyklus mužských sborů s flétnou na latinský překlad veršů ze Šalomounovy „Písně písní“

226 Intarzie II. - pro housle, lesní roh a klavír

227 Duo di basso - dvojkoncert pro violoncello, kontrabas a smyčcový komorní orchestr

228 Ama musicam – amor musicae! - čtyřhlasý smíšený sbor (verze z r.1990), nebo čtyřhlasý ženský sbor (verze z r.1991)

229 Quam pulchra est - pro dívčí (ženský, dětský) sbor a cappella

230 Lacrymosa - árie pro vyšší hlas a varhany

231 Magna est vis veritatis - pro osmihlasý smíšený sbor a cappella na latinský text L. A. Senecy

232 VI. symfonie - pro symfonický orchestr

233 Koncertino - pro housle, marimbu a smyčcový orchestr

234 Dubnová improvizace - pro housle a klavír

235 Mariánské písně - cyklus písní na verše Marie Kohoutové se saxofonovým kvartetem

236 Liturgické písně - pro nižší hlas a varhany (nebo klavír), později autor přepracoval pro baryton a smíšený sbor

237 Třeba se spolu jednou pomilujem - pro smíšený sbor a cappella na verše Marie Kohoutové

238 Píseň o lidském srdci - pro ženský sbor a cappella na verše Karla Šiktance

239 Pro lásku - čtyřhlasý ženský sbor na verše Jaroslava Seiferta

240 Za Dunaj - skladba pro cembalo a komorní orchestr

241 II. klavírní kvartet

242 Malé finale - pro smyčcový kvartet

243 Sonata - per viola solo

244 Koncert pro cimbál a smyčcový orchestr

245 Tak staň se - čtyřhlasý ženský sbor a cappella na verše Evy Šlesingerové

246 Trio - pro housle, violu a violoncello

247 Corali - pro dva klavíry

248 Concertino dedicato - pro housle sólo a smyčcový komorní orchestr

249 Pět listů - pro hoboj a harfu

250 Nonetto - fl.,ob.,cl.,fg.,cor., vl.,vla.,vcl.,cb.

251 Duetti II.

252 Requiem - per coro misto a cappella

253 Quartetto con flauto - pro flétnu, housle, violoncello a klavír

254 Quis potest dicere - smíšený sbor a cappella na stejnojmenné Šalomounovo přísloví

255 Plynutí času - smíšený sbor s flétnou na verše Václava Fischera

256 Tam v dálkách - pro malý dětský sbor a cappella na slova Václava Fischera

257 Rondo - pro violoncello a cembalo

258 Concerto III. - per piano e orchestra

259 „Wadači“ Arigato (Děkujeme) - smíšený sbor a cappella

260 Lucerna Domini - pro sólový střední hlas (nejlépe baryton), tříhlasý ženský sbor a varhany

261 Chorus Mysticus - pro dva čtyřhlasé mužské sbory na text J. W. Goetha

262 Concerto grosso č. IV - pro čtyři saxofony a symfonický orchestr

263 Pater noster - pro pětihlasý smíšený sbor a cappella na latinský překlad „Otčenáše“

264 Lento drammatico - pro altsaxofon a klavír

265 Sinfonia brevis - pro dechový symfonický orchestr

266 Svita - pro dětský sbor a klavír na verše Věry Provazníkové

267 Prager Festmusik (Pražská slavnostní hudba) - pro velký dechový orchestr

268 Šťastné a veselé - vánoční zpívání pro dětský sbor, housle a klavír na verše Václava Fischera

269 Andante a Allegro - pro klavír sólo

270 Kasace - pro flétnu, hoboj a violu

271 Partita alla fanfare - pro dvě trubky, lesní roh, trombon a tubu

272 Hádanky – zpívánky - pro jednohlasý dětský sbor, housle a klavír na verše Věry Provazníkové

273 Slavia – galopp - pro velký dechový orchestr

274 Dies irae - oratorium pro sólový klavír, velký smíšený sbor a čtyři hráče bicích nástrojů na latinský text

275 Canto - pro čtyři flétny a cembalo

276 Tuba mirum - smíšený šestihlasý sbor a cappella na latinský text (část sekvence z Requiem)

277 Vox dilecti mei - ženský sbor a cappella na verše Šalomounovy

278 Nonet - pro tři trubky, dva lesní rohy, tři trombony a tubu

279 Praedicatio - šestihlasý smíšený sbor a cappella na latinský text Blahoslavenství

280 Kvítek šáronský - pět milostných písní pro mezzosoprán a smyčcový kvartet na verše Šalomounovy

281 Znělka - pro symfonický orchestr

282 Choral – Präludium - pro velký dechový orchestr

283 Mundum est cor meum - čtyři písně pro soprán a klavír na texty Šalomounových přísloví

284 Písně Šalomounovy - čtyři písně pro baryton a klavír na latinský text z Písně písní

285 Musica Bohemica - předehra pro velký dechový orchestr

286 A moudrost volá - sedm písní pro bas sólo a orchestr na Šalomounovy verše

287 No man is an Island - smíšený sbor na verše Johna Donnea

288 Oj, oj, oj - valašské písně pro smíšený sbor a cappella

289 Gaudete et exultate - čtyřhlasý ženský sbor na text z Blahoslavenství

290 Tusta - rapsodie pro varhany

291 Tavadavatavadavadá - koncertní etuda pro dvě sóla a smíšený sbor

292 Cantabile e fugato - pro flétnu a klavír

293 Vox cordis mei - koncert pro varhany, dvě trubky a smyčce

294 Lux aeterna - kantáta pro smíšený sbor (S1,S2,A,B) a komorní orchestr

295 Messaggio - symfonická báseň pro velký dechový orchestr

296 Ricordo - kvintet pro 2 hoboje, fagot, cembalo a kontrabas

297 Z nejkrásnějších písní Šalomounových - kantáta pro soprán, baryton a orchestr

298 Sbohem a šáteček - smíšený sbor a cappella na verše Vítězslava Nezvala

299 Metamorfosy - pro velký symfonický dechový orchestr

300 Serenata - pro violoncello a kontrabas

301 Radujme se všichni v Pánu - vánoční mše k poctě skladatele J.J.Ryby pro smíšený sbor, 2fl.,2 cl.B., 2 tr.B, poz., smyčce a varhany na liturgický a lidový text

302 Dvojkoncert - hoboj, fagot a orchestr

303 Pastorely - pro housle, violoncello a klavír ve snadném slohu

304 Dvojkoncert - pro hoboj, fagot a orchestr

305 Contrasti per quattro - (V.smyčcový kvartet)

306 Tenera iuventa - dívčí sbor na slova středověké studentské latinské poezie

307 Pod mostem Mirabeau - smíšený sbor na verše Guillaume Apollinaire (překlad J.Seifert)

308 Canto appassionato - pro violu a klavír

309 Vox iuvenalis - dvojhlasý dětský sbor s doprovodem žesťů (2 tr., cor., poz., tb.)

310 Trio in D - pro hoboj, klarinet a fagot

311 Te Deum laudamus - šestihlasý smíšený sbor a cappella

312 Trionfo del tempo - VII. symfonie se sólovým sopránem

313 Impulsioni - pro hoboj a klavír

314 Introitus - pro soprán, bas a varhany

315 Liturgical Songs - pro trubku sólo a varhany

316 Addio, krásný plameni - árie pro vyšší hlas a klavír na verše z poemy Jaroslava Seiferta „Mozart v Praze“

317 Musica per ogni tempo - pro dvě violoncella a klavír

318 Serenata piccola - pro flétnu, hoboj, klarinet a lesní roh

319 Tres canti studiosorum - pro čtyřhlasý dívčí (ženský) sbor a smyčcový orchestr na text středoevropského študáckého latinského zpěvníku

320 Per tutte le corde - kvintet pro harfu, dvoje housle, violu a violoncello

321 Alleluia - šestihlasý smíšený sbor

322 Tulák větroplach - ženský (dětský) sbor na verše Václava Fischera

323 Koncert pro trubku a symfonický orchestr

324 Symfonický koncert - pro smyčcový kvartet a symfonický orchestr

325 Ave Maria - aria per strumenti a fiatti

326 Kvítek šáronský - cyklus pěti písní pro mezzosoprán a smyčcový kvartet na verše krále Šalomouna

327 Proverbium - mužský sbor na Šalomounova přísloví

328 Hosprenglic - duo pro violu a harfu

329 Le canzoni della vita e dell’amore - cyklus písní pro koloraturní soprán a symfonický orchestr na verše italské lidové poezie

330 Four sonnets - for mixed choir (s.,ms.,a.,t.,bar.,b.)

331 Kyrie eleison - pro velký symfonický dechový orchestr k památce českého kníţete sv. Václava

332 Angelum pacis Michael - pro velký smíšený sbor

333 Cantico - pro dvanáct violoncell (3,2,2,2) a dva kontrabasy

334 Supplemento - pro violu a cembalo

335 Koncert pro housle, klavír a smyčcový orchestr

336 Trionfo della morte (Triumf smrti) - kantáta pro mezzosoprán a symfonický orchestr na stejnojmenné verše Francesca Petrarcy.

337 Fanfára pro Hudbu hradní stráže

338 Chansons populaires - cyklus smíšených sborů na francouzské texty

339 Sextet - Vl.1,2, Vla, Vcll., Cb., Pf.

340 Ricordo sul G - pro housle a klavír.

341 Far musica - per 3 violini soli

342 Preludio brevis - pro 4 kytary

343 Trio boemo - pro housle, violoncello a klavír

344 Ricordi - concerto per violoncello e orch. d´archi

345 Rita mattinata - pro smyčcový kvartet

346 Quis potest dicere? - čtyři písně pro soprán, violu, smyčcový kvartet, triangl a bubínek na Šalomounovy verše přísloví

347 Dolore ed amore - pro čtyři violy

348 Dies natalis - pro sólové housle a smyčce

349 Sinfonia concertante - symfonie pro symfonický orchestr se sólovou trubkou, lesním rohem a pozounem

350 Dona nobis pacem - smíšený sbor a cappella

351 Proměny lásky - trio pro flétnu, violu a violoncello

352 Preludium per due sonatori - violoncello solo e 12 percussioni

353 Tváře lásky - kantáta pro soprán, trubku sólo a symfonický orchestr na verše české lidové poezie milostné

354 Rotlevův šlojíř - trio pro housle, violu a klavír

 

Studie uveřejněna v publikaci :

VIMR, Zdeněk (ed.). Zdeněk Lukáš, hudební skladatel. Praha : ASN repro, 2010, s. 109 - 128. ISBN 978-80-85468-00-7.   

 

 

Login Form