Tvorba Z. Lukáše realizovaná v el.-ak. studiu (1968–1972)|| Mgr. Filip Válek