Kompletní soupis kompoziční tvorby||Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr

KOMPLETNÍ SOUPIS KOMPOZIČNÍ TVORBY

Zdeněk Vimr

1 Sloky lásky – pět písní pro tenor a orchestr na slova S. Ščipačeva

2 Pathetická předehra

3 Rej – rondo – rondo pro symfonický orchestr

4 Klavírní koncert g – moll – sólo klavír a symfonický orchestr

5 Matce – symfonická báseň

6 Symfonická svita

7 Šťáhlavská sonatina – pro housle a klavír

8 I. Symfonietta

9a Fantazie pro klavír a orchestr

9b Rondo pro klavír a symfonický orchestr

10 Čtyři fragmenty – pro housle, klarinet a klavír (levá ruka)

11 Koncert pro housle a orchestr

12 Kvartetino – Kvartet – pro smyčcový kvartet

12 Koncert pro violoncello a orchestr

13 Dvě bagately – pro housle a klavír

14 Komorní svita – pro sólo klavír a smyčcový orchestr

15 Divertimento pro komorní orchestr 2

16 Měsíční noc – smíšený sbor na slova Jaroslava Seiferta

17 II.Symfonietta

18 Sonatina – pro flétnu a klavír

19 Dva dětské sbory – s klavírním doprovodem

20 Dva klavírní kusy

21 I. Symfonie

22 Sonata – pro klarinet a klavír

23 Concertino – pro housle, klavír a smyčce

25a Kdybych obejít měl celý svět – smíšený sbor a cappella na slova F. Branislava

25b Jarní píseň – pro smíšený sbor a smyčce

26 II.Symfonie

27 Pět písní o lásce – smíšený sbor a klavír na slova lidové poezie

28 Jaro – svita na slova lidové poezie pro dětský sbor, ţenský sbor, soli a orchestr

29a Ranní písně – na slova lidové poezie pro smíšený sbor a orchestr

29b Halekání chlapců

na slova lidové poezie pro mužský sbor a orchestr

30 Partita – pro komorní orchestr

30a Allegro – pro komorní orchestr

31 Léto – svita na slova lidové poezie pro smíšený sbor, dětský sbor, soli a orchestr

32 Trio – pro housle, klavír a malý bubínek

33 Zima – svita pro smíšený sbor, sóla, dětský sbor a orchestr na slova lidové poezie

34 Koncert – pro sopránový saxofon a symfonický orchestr

35 Podzim – svita pro smíšený sbor, klavír a smyčce na slova lidové poezie

35a Když si člověk zpívá – heslo pro smíšený sbor na slova Fr. Fabiána.

36 Concerto grosso – pro sólový smyčcový kvartet a smyčce

37 Partita semplice – pro 4 housle a klavír

38 Poupata – svita na lidovou poezii pro dětský sbor a orchestr

39 Dvě písně – pro ženský (dívčí) sbor, baryton sólo, housle a klavír na slova M.Kundery a lidové poezie

40 III.Symfonie „Dove sta amore“ – pro smíšený sbor a symfonický orchestr

41 Čtyřlístek – čtyři písně na slova Ivo Štuky a Ilony Borské pro dětské hlasy a sólo housle

42 II.smyčcový kvartet

43 Symfonietta solemnis – pro symfonický orchestr

44 Parabolae Salomonis – cyklus pěti smíšených sborů a cappella na latinské texty Šalomounových přísloví

45 Musica per piano – tři skladby pro sólový klavír

46a Andante – pro velký smyčcový orchestr, flétnu a harfu

46b Scherzoso – pro smyčce, harfu, celestu a pikolu

47 IV.Symfonie

48 Zaříkání milého – ženský sbor, flétna, kontrabas, tamburo picc. a tamburo rullante

49 Sonata concertata – pro klavír a komorní orchestr

50 Ommitamus studia – cyklus mužských sborů a cappella

51 Musica rytmica – koncert pro bicí nástroje (jednoho hráče) a 8 dechových nástrojů

52 Ať žije mrtvý – opera o třech obrazech, libreto Jiří Hurta, námět Branimír Ščepanovič

53 Poklady – cyklus pěti dětských (dívčích) sborů na verše F. Nechvátala

54 Amicitia – dětský (dívčí) sbor a klavír na větu Cicera

55 Verba laudata – čtyři zpěvy pro soprán, smyčcový kvartet a klavír na slova Senecy, Valeria Maxima, Cicera a Ovidia

56 Holoubek – dětský sbor a cappella

57 O smutné princezně Upolíně – malá rozhlasová dětská opera na libreto Kamila Bednáře

58 Concerto – per violino, viola e orchestra sinfonica

59 Modlitba – pro smíšený sbor, varhany a bicí nástroje (1 hráč) na slova modlitby ghanských křesťanů

60 Domácí karneval – komorní rozhlasová (televizní) opera na libreto Zdeňka Barborky

61 Dechový kvintet – s trianglem

62 Partita in C – pětivětá skladba pro komorní orchestr

63 Ecce, quomodo moritur iustus – kompozice elektronické a konkrétní hudby

64 Adam a Eva – oratorium na verše Karla Šiktance pro soprán, baryton, alt, recitátora, smíšený sbor a symfonický orchestr

65 Judica me, Deus – smíšený sbor na Žalm 43

66 Duetti – pro housle, fagot, violu, klarinet, violoncello, hoboj, kontrabas, flétnu a bicí

67 Sedum trubačů – cyklus tříhlasých dětských sborů na lidovou poezii

68 Hudba k vernisáži – pro violu a klavír

69 Variace – pro klavír a symfonický orchestr

70 Rondo – pro čtyři saxofony

71 Vyšel jsem dřív neţ hvězda ranní – pět písní pro smíšený sbor, klavír a bicí nástroje na verše A.S.Puškina

72 Blázen u cesty – čtyři písně o láskách pro tenor sólo, smíšený sbor, klavír, tamb.rullante a triangl

73 Tváře lásky – cyklus pěti smíšených sborů s průvodem dvou trubek a bicích nástrojů (2 bonga, 3 bubny, tam-tam a 3 triangly)

74 Ze špalíčku – cyklus dvojhlasých dětských sborů na verše F.Hrubína (a capp.)

75 Amoroso – drobná příležitostná skladba pro Es-klarinet, dudy a kontrabas (Des)

76 „Nezabiješ“! – oratorium na libreto Zd.Barborky, komponované jako konkrétní hudba (zpracováním smíšeného sboru), doplněná živým provedením pěti sólistů (flétny, klarinetu, trubky, violy a bicích nástrojů) a recitátorem

77 Postludium – pro symfonický orchestr

78 Balada – pro sólový klavír

79 SAAB 96 – jednovětá skladba pro symfonický orchestr

80 SVITA – pro sólový klarinet, flétnu (pikolu), cimbál a smyčcový orchestr

81 Hra na lásku – baletní studie

82 V.Symfonie – pro velký symfonickýorchestr se sólovým lyrickým sopránem

83 Finale – pro velký dechový orchestr

84 Dohráno a dozpíváno – píseň pro sólový alt a smíšený sbor na slova S. K. Neumanna

84b Quisquis amat valeat! – heslo pro smíšený sbor a cappella

85 Legenda – pro basklarinet (tenor saxofon) a klavír

86 Vivat iuventus – smíšený sbor s tenorovým a barytonovým sólem a stereofonní magnetofonový pás na verše latinské středověké studentské poezie (4 části)

87 Concerto grosso II. – pro sólovou flétnu a sólo housle, symfonický orchestr a stereofonní magnetofonový pás (čtyřvěté)

88 Píseň – pro sólový klavír

89 Cantus studiosus – trojhlasý dívčí sbor, recitátor, klavír a triangl na verše středověké rozverné latinské studentské poezie

90 Versos d‘ amor i de comiat – skladba pro smíšený sbor, recitátora a komorní orchestr na verše starých katalánských básníků

91a Tři písně pro klavír

91b Míša, Ríša, Mikinka – drobné klavírní skladbičky

92 Malá svita – pro komorní orchestr (3 části)

93 III.Smyčcový kvartet

94 Lode al canto – mužský sbor, viola sólo a symfonický orchestr (5 částí)

95 Písně Moudrosti – pro sólo alt a klavír na verše ze Šalomounovy „Knihy přísloví“

96 Divertimento – pro housle a violu

97 A Tribute tu youth – ouvertura festiva per orchestra sinfonica e quattro gruppi (ottoni e timpani)

98 Canzonette – per arpa

99 Hadroplet – cyklus smíšených sborů na texty lidové poezie s průvodem klavíru a bicích nástrojů

100 Máj – cyklus pěti trojhlasých dívčích sborů s flétnou (nebo houslemi) na slova lidové poezie

101 Otep myrhy – trojhlasý ženský (dívčí, dětský) sbor s průvodem varhan nebo klavíru volně na milostnou poezii neznámého autora z 2.pol.14.století

102 Musica da concerto – komorní hudba pro 12 smyčcových nástrojů a cembalo

103 Serenáda – pro flétnu, hoboj, violu, fagot, smyčcový orchestr a bicí nástroje

104 Ronda (3) – pro flétnu, klavír a violoncello

105 Ignoratio dulcis – pro komorní smíšený sbor, 2 flétny, klavír, cembalo, kontrabas, činel a malý bubínek na verše středověké studentské latinské poezie

106 Trio – per violino, violoncello e piano

107 Preludium, fuga a postludium – pro tenorsaxofon a komorní orchestr

108 Počítadla – devět počítadel pro dětský sbor, flétnu, hoboj a klavír na verše V. Fischera

109 Canti iuventutis – tři skladby pro smíšený sbor, 2 flétny, cembalo, klavír, kontrabas a bicí na verše středověké studentské latinské poezie

110 Jaro se otvírá – cyklus pěti mužských sborů s průvodem houslí na slova lidové poezie

111 Písně letních dnů a nocí – tři trojhlasé dětské sbory s trianglem na verše V. Fischera

112 Prosté písně – cyklus pěti písní pro soprán, flétnu a klavír (příp.soprán a klavír) na milostnou poezii českých básníků

113 Koncert pro fagot a symfonický orchestr

114 Tři dětské sbory – s průvodem houslí na verše Václava Fischera

114a Hejdum dá – čtyřhlasý ženský sbor na slova lidové poezie

115 Princezna Pinkpink a šašek Cupkyhup – svita pro komorní orchestr o pěti částech

116 Meditace – pro violu a cembalo

117 Řemeslníci – pro trojhlasý dětský sbor, klavír a bicí nástroje na slova lidové poezie

118 Kalendář – skladba pro ženský sbor (s 8 sólistkami), klavír, cembalo, housle, flétnu a bicí nástroje na slova

lidové poezie

119 Koncert pro klarinet a symfonický orchestr

120 Partita vocale – šest vět pro šest pěvců (sólistů) a šest instrumentů (2 flétny, klavír, cembalo, bicí a kontrabas) na vokály

121 Kratochvíle pro pět – skladba pro dechové kvinteto (každý hráč – kromě hornisty – hraje ještě jeden bicí nástroj)

122 Psalm 126 – (Žalm 126) pro soprán a varhany na německý text bible

123 Ex regione Prachaticensi – skladba pro sólové varhany

124 Katedrály – pět vět pro žesťové nástroje a varhany

125 Dvojzpěvy – pro trubku (D) a varhany o třech částech (Allegro moderato, Andante, Con moto)

126 Písně Moudrosti II. – skladba pro hluboký ženský sólový hlas a komorní soubor, volně komponovaná na výběr veršů ze Šalomounovy „Knihy přísloví“

127 Co umím nakreslit – svita pro komorní soubor instrumentálních sólistů

128 Meditace – rondo pro violu a cembalo

129 Concerto grosso III. – skladba pro šest sólových houslí a komorní orchestr (sm.,2,2,2,2 + 2 cor.)

130 Corni di Praga – partita pro čtyři lesní rohy

131 Hádání, hraní, milování – celovečerní koncert pro 10 zpěvaček, 1 herce (na text J.Stránského) a 10 hudebníků na verše lidové poezie

131a České lidové hry – svita o pěti částech pro ženský komorní sbor, 7 sólistek a komorní orchestr na slova lidové poezie

132 Intarzie – tři věty pro housle, violu a violoncello

133 Byl jeden domeček – písně a verše pro dětský sbor, recitaci, flétnu a dvoje housle na slova Václava Fischera

134 Hádanky – pro tříhlasý dětský sbor, housle a klavír na verše V.Fischera

135 Věneček – píseň o dožínkovém věnečku z obilí, o zeleném věnečku děvčaty pleteném, o věnečku nejsmutnějším i o věnečku svatebním – na verše lidové poezie pro dívčí (ženský) čtyřhlasý sbor a cappella

136 Cultus amoris – kantáta pro smíšený sbor, varhany a symfonický orchestr na verše antických filosofů (Seneca, Cicero, Ovidius)

137 Musica Boema – dvě věty pro dechové a bicí nástroje, harfu, xylofon a zvonkohru

138 Dovolená – cyklus písní a recitace na verše Jiřího Suchého pro komorní sbor (Linha Singers)

139 Čtyři studie pro klavír – původně jako scénická hudba k televizní hře

140 Proměny – koncertantní skladba pro klavír a symfonický orchestr

141 Planeta s tiše fialovou září – hvězdářská opera pro Linha Singers, osud a 2 herce na libreto Jiřího Suchého

142 Olmicii laudes – skladba pro dětský trojsbor (60 + 30 + 30), 3 trubky, varhany a bicí nástroje na latinský text Simona Enia k oslavě města Olomouce

143 Veselá kopa – čtyřhlasý smíšený sbor na slova humorné lidové poezie

144 Miserere mei… – malá kantáta pro sólový bas, čtyřhlasý ţenský (dívčí) sbor, klavír a triangl na slova středověké latinské studentské milostné poezie

145 Devět artikulí – aneb „Mandáto vládnutí ţen“ pro ţenský sbor (a sóla), baryton, flétnu, 2 cl.B, cembalo, housle, cb. a bicí nástroje

146 Podej mi ruku – osmihlasý smíšený sbor na verše Markéty Procházkové

147 Pocta tvůrcům – cyklus smíšených sborů s doprovodem houslí a klavíru na verše Václava Fischera

148 Kravarky – čtyřhlasý ženský sbor s průvodem trianglu, tamburiny a dřívek na slova moravské lidové poezie

149 Čepení – čtyřhlasý ženský sbor a capp. na slova české lidové poezie

150 Bagately – pro symfonický orchestr

151 Sonata di danza – pro housle, violu, violoncello a klavír

152 Koncert pro cembalo a smyčcové nástroje

153 Raccontino – componimento musicale per saxofono – baritono (in Es) e percussioni (2 sonatori)

154 Partita pro cembalo

155 Rozhovor s panem Myslivečkem v roce 1981 – rondo pro flétnu, housle, violu a violoncello

156a Na horách – zpracování lidových písní pro smíšený sbor a cappella

156b České svatební písně – úpravy lidových písní pro osmihlasý smíšený sbor

157 Jak by kdosi krásně hrál – tři písně pro dívčí trojhlasý sbor, flétnu a harfu na verše stejnojmenných básní Dagmar Ledečové

158 Pražské pastorale – skladba pro varhany solo

159 Holoubci – ženský sbor na slova lidové poezie s citacemi lidových písní

160 Zpívala bych, zpívala… – pro jednohlasý až trojhlasý dětský sbor na slova lidové poezie

161 Serenáda – pro pět žesťových nástrojů (2 trombe, corno, trombone, tuba)

162 Čarohrátky – říkadla pro trojhlasý dětský sbor a klavír na verše Věry Provazníkové

163 Koncert pro housle a symfonický orchestr

164 Koncert pro flétnu a symfonický orchestr

165 Pohádka – pro mužský sbor na verše Věry Provazníkové

166 Quot sunt apes – rondo pro čtyřhlasý ženský sbor a cappella na slova středověké latinské studentské poezie

167 Psalm 137 – pro ženský sbor, soprán, bas a varhany na německý překlad 137. žalmu Starého Zákona

168 Rondo – pro fagot a klavír

169 Svítá – kantáta pro dětský sbor a instrumentální soubor na verše Věry Provazníkové

170 V podzámčí – čtyři české tance pro cembalo sólo a smíšený sbor

171 Cara mihi semper eris – pro smíšený sbor a cappella na slova latinské středověké studentské poezie

172 Finale festoso – slavnostní hudba pro symfonický orchestr (jednovětá)

173 Canzone – pro klavír sólo

174 Praze – kantáta pro dva soprány, mužský sbor a symfonický orchestr na verše Markéty Procházkové

175 Canti – per orchestra d‘ archi

176 Missa brevis – ženský sbor a cappella s barytonovým sólem /pozdější verzi pro smíšený sbor a cappella se souhlasem autora přepracoval M. Košler/

177 Koncertní hudba – pro harfu sólo a smyčcový orchestr

178 A co ty víš – dětský čtyřhlasý sbor s klavírem na verše Dagmar Ledečové

179 2 + 2 (Dva plus dva) – sonare per quattro strumenti ( saxofono Es alt, clarinetto basso B, marimba, vibrafono)

180 Poselství hudby – čtyřhlasý dětský (dívčí, ženský) sbor s doprovodem klavíru na verše Markéty Procházkové

181 Canzoni da sonar – pro flétnu, hoboj, housle, violu a violoncello

182 Zpěv zpěvů – píseň pro ženský (dívčí) sbor na báseň Markéty Procházkové

183 Dragouni – smíšený sbor a cappella na slova Dagmar Ledečové

184 Koncertantní svita – pro žesťové kvinteto (2 tr., 1 cor, 2 trbni.) a smyčcový soubor

185 Koncert pro violu a orchestr

186 Přísloví – cyklus tří písní pro hlubší hlas a klavír (nebo varhany)

187 Ouvertura boema – slavnostní předehra pro symfonický orchestr

188 Tři dua – pro dvoje housle

189 Písně beze slov – pro vokální komorní soubor (nebo velký sbor) a symfonický orchestr

190 Finale – pro velký dechový orchestr

191 Buď zdráva písni – smíšený sbor a cappella na slova Václava Fischera

192 Koncert pro klavír a symfonický orchestr

193 Titul člověčí – čtyřhlasý dívčí (ženský, dětský) sbor na verše Václava Fischera

194 Jsem této země zpěv – kantáta pro smíšený (ženský, mužský) sbor, žesťové kvinteto a klavír na verše M. Procházkové

195 Písecká – píseň pro nižší hlas na úryvek básně Ivana Skály „Písecká“

196 Návraty – čtyřhlasý ženský (dívčí) sbor na verše Dagmar Ledečové

197 Falkenštejn – celovečerní opera na libreto Dagmar Ledečové

198 Strom života – ženský sbor na text Václava Fischera

199 Pět písní – pro nižší hlas na verše Dagmar Ledečové

200 Když přišlo jaro – mužský sbor na český (případně německý) text Dagmar Ledečové

201 Preludio e rondo – pro housle sólo a smyčcový orchestr

202 Ave Maria – pro soprán sólo, klarinet a varhany

203 Koncertantní etuda – pro klarinet a klavír

204 Koncert pro violoncello a symfonický orchestr

205 S humorem – smíšený sbor a cappella na slova lidové poezie

205a Dvojlístek – malé dostaveníčko pro housle a violu

206 Veta za vetu – celovečerní opera o dvou jednáních a šesti obrazech na libreto Dagmar Ledečové (na motivy komedie W.Shakespeara)

207 Dvojhry – pro housle a violoncello

208 Koncertantní sonatina – pro klavír sólo

209 Svatba – pro ženský (dívčí) čtyřhlasý sbor na báseň D.Ledečové

210 Duo di basso – pro violoncello a kontrabas

211 Ani sis neoblékl frak – pro soprán, mužský sbor, housle sólo a 3 tamburi na báseň Dagmar Ledečové

212 Letní hudba – pro 3 tr., 1 basovou tr.B , 2 cor.F, 2 tromboni, eufonium, tubu a bicí nástroje

213 IV. smyčcový kvartet

214 Aby svět voněl písní – kantáta pro dětský a smíšený sbor a orchestr na slova Václava Fischera

215 Zasadit strom – cyklus šesti písní pro hlubší hlas a smyčcový orchestr na verše Dagmar Ledečové

216 Cantabile – pro violu a cembalo

217 Jan Ámos Komenský – pro smíšený sbor a violoncello sólo na stejnojmennou báseň Jaroslava Seiferta

218 Svita – pro sólové housle o třech částech

219 Báseň

220 Zpívejte ptáčkové – pro dětský (dívčí) dvojsbor a cappella na slova české lidové poezie

221 Škola noci – pět písní pro tenor a klavír na básně anglického renesančního autora Johna Donneho

222 V horách – čtyřhlasý dětský sbor a capp. na verše Václava Fischera

223 Koncert pro lesní roh a symfonický orchestr

224 Dvojkoncert – pro housle sólo, violoncello sólo a symfonický orchestr

225 Amica mea – cyklus mužských sborů s flétnou na latinský překlad veršů ze Šalomounovy „Písně písní“

226 Intarzie II. – pro housle, lesní roh a klavír

227 Duo di basso – dvojkoncert pro violoncello, kontrabas a smyčcový komorní orchestr

228 Ama musicam – amor musicae! – čtyřhlasý smíšený sbor (verze z r.1990), nebo čtyřhlasý ženský sbor (verze z r.1991)

229 Quam pulchra est – pro dívčí (ženský, dětský) sbor a cappella

230 Lacrymosa – árie pro vyšší hlas a varhany

231 Magna est vis veritatis – pro osmihlasý smíšený sbor a cappella na latinský text L. A. Senecy

232 VI. symfonie – pro symfonický orchestr

233 Koncertino – pro housle, marimbu a smyčcový orchestr

234 Dubnová improvizace – pro housle a klavír

235 Mariánské písně – cyklus písní na verše Marie Kohoutové se saxofonovým kvartetem

236 Liturgické písně – pro nižší hlas a varhany (nebo klavír), později autor přepracoval pro baryton a smíšený sbor

237 Třeba se spolu jednou pomilujem – pro smíšený sbor a cappella na verše Marie Kohoutové

238 Píseň o lidském srdci – pro ženský sbor a cappella na verše Karla Šiktance

239 Pro lásku – čtyřhlasý ženský sbor na verše Jaroslava Seiferta

240 Za Dunaj – skladba pro cembalo a komorní orchestr

241 II. klavírní kvartet

242 Malé finale – pro smyčcový kvartet

243 Sonata – per viola solo

244 Koncert pro cimbál a smyčcový orchestr

245 Tak staň se – čtyřhlasý ženský sbor a cappella na verše Evy Šlesingerové

246 Trio – pro housle, violu a violoncello

247 Corali – pro dva klavíry

248 Concertino dedicato – pro housle sólo a smyčcový komorní orchestr

249 Pět listů – pro hoboj a harfu

250 Nonetto – fl.,ob.,cl.,fg.,cor., vl.,vla.,vcl.,cb.

251 Duetti II.

252 Requiem – per coro misto a cappella

253 Quartetto con flauto – pro flétnu, housle, violoncello a klavír

254 Quis potest dicere – smíšený sbor a cappella na stejnojmenné Šalomounovo přísloví

255 Plynutí času – smíšený sbor s flétnou na verše Václava Fischera

256 Tam v dálkách – pro malý dětský sbor a cappella na slova Václava Fischera

257 Rondo – pro violoncello a cembalo

258 Concerto III. – per piano e orchestra

259 „Wadači“ Arigato (Děkujeme) – smíšený sbor a cappella

260 Lucerna Domini – pro sólový střední hlas (nejlépe baryton), tříhlasý ženský sbor a varhany

261 Chorus Mysticus – pro dva čtyřhlasé mužské sbory na text J. W. Goetha

262 Concerto grosso č. IV – pro čtyři saxofony a symfonický orchestr

263 Pater noster – pro pětihlasý smíšený sbor a cappella na latinský překlad „Otčenáše“

264 Lento drammatico – pro altsaxofon a klavír

265 Sinfonia brevis – pro dechový symfonický orchestr

266 Svita – pro dětský sbor a klavír na verše Věry Provazníkové

267 Prager Festmusik (Pražská slavnostní hudba) – pro velký dechový orchestr

268 Šťastné a veselé – vánoční zpívání pro dětský sbor, housle a klavír na verše Václava Fischera

269 Andante a Allegro – pro klavír sólo

270 Kasace – pro flétnu, hoboj a violu

271 Partita alla fanfare – pro dvě trubky, lesní roh, trombon a tubu

272 Hádanky – zpívánky – pro jednohlasý dětský sbor, housle a klavír na verše Věry Provazníkové

273 Slavia – galopp – pro velký dechový orchestr

274 Dies irae – oratorium pro sólový klavír, velký smíšený sbor a čtyři hráče bicích nástrojů na latinský text

275 Canto – pro čtyři flétny a cembalo

276 Tuba mirum – smíšený šestihlasý sbor a cappella na latinský text (část sekvence z Requiem)

277 Vox dilecti mei – ženský sbor a cappella na verše Šalomounovy

278 Nonet – pro tři trubky, dva lesní rohy, tři trombony a tubu

279 Praedicatio – šestihlasý smíšený sbor a cappella na latinský text Blahoslavenství

280 Kvítek šáronský – pět milostných písní pro mezzosoprán a smyčcový kvartet na verše Šalomounovy

281 Znělka – pro symfonický orchestr

282 Choral – Präludium – pro velký dechový orchestr

283 Mundum est cor meum – čtyři písně pro soprán a klavír na texty Šalomounových přísloví

284 Písně Šalomounovy – čtyři písně pro baryton a klavír na latinský text z Písně písní

285 Musica Bohemica – předehra pro velký dechový orchestr

286 A moudrost volá – sedm písní pro bas sólo a orchestr na Šalomounovy verše

287 No man is an Island – smíšený sbor na verše Johna Donnea

288 Oj, oj, oj – valašské písně pro smíšený sbor a cappella

289 Gaudete et exultate – čtyřhlasý ženský sbor na text z Blahoslavenství

290 Tusta – rapsodie pro varhany

291 Tavadavatavadavadá – koncertní etuda pro dvě sóla a smíšený sbor

292 Cantabile e fugato – pro flétnu a klavír

293 Vox cordis mei – koncert pro varhany, dvě trubky a smyčce

294 Lux aeterna – kantáta pro smíšený sbor (S1,S2,A,B) a komorní orchestr

295 Messaggio – symfonická báseň pro velký dechový orchestr

296 Ricordo – kvintet pro 2 hoboje, fagot, cembalo a kontrabas

297 Z nejkrásnějších písní Šalomounových – kantáta pro soprán, baryton a orchestr

298 Sbohem a šáteček – smíšený sbor a cappella na verše Vítězslava Nezvala

299 Metamorfosy – pro velký symfonický dechový orchestr

300 Serenata – pro violoncello a kontrabas

301 Radujme se všichni v Pánu – vánoční mše k poctě skladatele J.J.Ryby pro smíšený sbor, 2fl.,2 cl.B., 2 tr.B, poz., smyčce a varhany na liturgický a lidový text

302 Dvojkoncert – hoboj, fagot a orchestr

303 Pastorely – pro housle, violoncello a klavír ve snadném slohu

304 Dvojkoncert – pro hoboj, fagot a orchestr

305 Contrasti per quattro – (V.smyčcový kvartet)

306 Tenera iuventa – dívčí sbor na slova středověké studentské latinské poezie

307 Pod mostem Mirabeau – smíšený sbor na verše Guillaume Apollinaire (překlad J.Seifert)

308 Canto appassionato – pro violu a klavír

309 Vox iuvenalis – dvojhlasý dětský sbor s doprovodem žesťů (2 tr., cor., poz., tb.)

310 Trio in D – pro hoboj, klarinet a fagot

311 Te Deum laudamus – šestihlasý smíšený sbor a cappella

312 Trionfo del tempo – VII. symfonie se sólovým sopránem

313 Impulsioni – pro hoboj a klavír

314 Introitus – pro soprán, bas a varhany

315 Liturgical Songs – pro trubku sólo a varhany

316 Addio, krásný plameni – árie pro vyšší hlas a klavír na verše z poemy Jaroslava Seiferta „Mozart v Praze“

317 Musica per ogni tempo – pro dvě violoncella a klavír

318 Serenata piccola – pro flétnu, hoboj, klarinet a lesní roh

319 Tres canti studiosorum – pro čtyřhlasý dívčí (ženský) sbor a smyčcový orchestr na text středoevropského študáckého latinského zpěvníku

320 Per tutte le corde – kvintet pro harfu, dvoje housle, violu a violoncello

321 Alleluia – šestihlasý smíšený sbor

322 Tulák větroplach – ženský (dětský) sbor na verše Václava Fischera

323 Koncert pro trubku a symfonický orchestr

324 Symfonický koncert – pro smyčcový kvartet a symfonický orchestr

325 Ave Maria – aria per strumenti a fiatti

326 Kvítek šáronský – cyklus pěti písní pro mezzosoprán a smyčcový kvartet na verše krále Šalomouna

327 Proverbium – mužský sbor na Šalomounova přísloví

328 Hosprenglic – duo pro violu a harfu

329 Le canzoni della vita e dell’amore – cyklus písní pro koloraturní soprán a symfonický orchestr na verše italské lidové poezie

330 Four sonnets – for mixed choir (s.,ms.,a.,t.,bar.,b.)

331 Kyrie eleison – pro velký symfonický dechový orchestr k památce českého kníţete sv. Václava

332 Angelum pacis Michael – pro velký smíšený sbor

333 Cantico – pro dvanáct violoncell (3,2,2,2) a dva kontrabasy

334 Supplemento – pro violu a cembalo

335 Koncert pro housle, klavír a smyčcový orchestr

336 Trionfo della morte (Triumf smrti) – kantáta pro mezzosoprán a symfonický orchestr na stejnojmenné verše Francesca Petrarcy.

337 Fanfára pro Hudbu hradní stráže

338 Chansons populaires – cyklus smíšených sborů na francouzské texty

339 Sextet – Vl.1,2, Vla, Vcll., Cb., Pf.

340 Ricordo sul G – pro housle a klavír.

341 Far musica – per 3 violini soli

342 Preludio brevis – pro 4 kytary

343 Trio boemo – pro housle, violoncello a klavír

344 Ricordi – concerto per violoncello e orch. d´archi

345 Rita mattinata – pro smyčcový kvartet

346 Quis potest dicere? – čtyři písně pro soprán, violu, smyčcový kvartet, triangl a bubínek na Šalomounovy verše přísloví

347 Dolore ed amore – pro čtyři violy

348 Dies natalis – pro sólové housle a smyčce

349 Sinfonia concertante – symfonie pro symfonický orchestr se sólovou trubkou, lesním rohem a pozounem

350 Dona nobis pacem – smíšený sbor a cappella

351 Proměny lásky – trio pro flétnu, violu a violoncello

352 Preludium per due sonatori – violoncello solo e 12 percussioni

353 Tváře lásky – kantáta pro soprán, trubku sólo a symfonický orchestr na verše české lidové poezie milostné

354 Rotlevův šlojíř – trio pro housle, violu a klavír

Studie uveřejněna v publikaci :

VIMR, Zdeněk (ed.). Zdeněk Lukáš, hudební skladatel. Praha : ASN repro, 2010, s. 109 – 128. ISBN 978-80-85468-00-7.