Meditace

  • Opusové číslo 116
  • pro violu a cembalo

Komponováno na podzim r. 1976 pro Karla Špelinu. Durata cca 9‘. OSA (?) Natočeno v Čs. rozhlase v Praze na jaře 1978 (K. Špelina, Josef Hála – klavír!).