Andante

  • Opusové číslo 046a
  • pro velký smyčcový orchestr, flétnu a harfu
  • 1965


Komponováno na objednávku Čs. rozhlasu v Praze („vyšší populár“), dokončeno v říjnu 1965 v Praze (OSA 12. 10. 1965). Originál zaslán do Čs. rozhlasu v Praze. Premiéra v Čs. rozhlase v Praze 25. 12. 1965 (Velký smyčc. orchestr řídil Jan Frýda)