Hosprenglic

  • Opusové číslo 328
  • duo pro violu a harfu
  • 2002

Komponováno v květnu 2002 pro Jitku Hosprovou a Kat.Englichovou. OSA 29.5.2002. Více neuvedeno.