Scherzoso

  • Opusové číslo 046b
  • pro smyčce, harfu, celestu a pikolu
  • 1965


Dokončeno v říjnu 1965 (OSA 12. 10. 1965), psáno na objednávku Čs. rozhlasu v Praze. Originál (rukopis) zaslán do rozhlasu. Premiéra 25. 12. 1965 v Čs. rozhlase v Praze (Velký Smyčc. orch. řídil J. Frýda).