Partita semplice

  • Opusové číslo 037
  • pro 4 housle a klavír

Partitura opsaná v Čs. rozhlase v Plzni, originál poslán nakladatelství Panton.