Koncertantní sonatina

  • Opusové číslo 208
  • pro klavír sólo
  • 1987

Komponováno 29.1. – 12.2.1987. Durata 12‘. OSA 10.3.1987. Tři věty : čtvrtka = 60, 44, 126.