II.klavírní kvartet

  • Opusové číslo 241
  • 1991

Komponován v létě 1991 v Jílovém. Třívětý. Durata 21‘. OSA 21.10.1991