Kasace

  • Opusové číslo 270
  • pro flétnu, hoboj a violu
  • 1995

Komponováno v červnu 1995. Durata 9‘. OSA 10.6.1995. Části : Allegretto 2‘10‘‘, Lento 4‘20‘‘, Allegro moderato 2‘30‘‘. 4.10.1995 bylo dokončeno 2.znění pro dřevěné dechové nástroje, kontrabas a bicí (pro Pražskou konzervatoř).