Musica rytmica

  • Opusové číslo 051
  • koncert pro bicí nástroje (jednoho hráče) a 8 dechových nástrojů
  • 1966


Dokončeno v říjnu 1966, trvání cca 17‘, OSA 1. 10. 1967. Dvě kopie odeslány do Francie na soutěž (bez ocenění). Natočeno v Čs. rozhlase v Plzni v listopadu 1967 (Vlasák, Pešek), kon- certní premiéra 7. 12. 1967 v Plzni (bicí Vlad. Vlasák, dir. L. Pešek).