Partita alla fanfare

  • Opusové číslo 271
  • pro dvě trubky, lesní roh, trombon a tubu
  • 1995

Komponováno v létě 1995. Durata 10‘. OSA 13.9.1995. Části : 1.Fanfara festiva, 2. Fanfara lirica, 3. Fanfara di danza, 4. Fanfara finale. Kopie odeslána nakladatelství RUNDEL.