Serenata piccola

  • Opusové číslo 318
  • pro flétnu, hoboj, klarinet a lesní roh

Jako instruktivní skladba odesláno do ZUŠ Praha 4, Modřany, Botevova ul. OSA – neodesláno.