Concerto grosso

  • Opusové číslo 036
  • pro sólový smyčcový kvartet a smyčce
  • 1964

Opis v ČHF, opis partů v ČHF, originál doma.