Symfonický koncert

  • Opusové číslo 324
  • pro smyčcový kvartet a symfonický orchestr

Durata 29‘. OSA 19.1.2001. Více údajů neuvedeno.