Dvojzpěvy

  • Opusové číslo 125
  • pro trubku (D) a varhany o třech částech (Allegro moderato, Andante, Con moto)
  • 1976

Komponováno pro Jiřího Svejkovského a Karla Hrona, dokončeno o Vánocích 1976. Durata 11¨40‘‘. OSA 9. 1. 1977. Nejprve asi 7 provedení ve Smetanově síni v Praze na výchovných koncertech, veřejně 4. 5. 1977 v Karolinu (jmenovaní sólisté).