Trio

  • Opusové číslo 106
  • per violino, violoncello e piano
  • 1974

Komponováno z popudu Foersterova tria (Srp, Jírovec, Bílek) ve dnech 18. 5. – 2. 11. 1974 (s přerušením v červenci a srpnu). Durata 17‘30‘‘. OSA 24. 1. 1975. Části : I. Tempo cantabile, II. Tempo dramatico, III. Tempo meditativo e finale. Premiéra 22. 4. 1977 v Přešticích (Foersterovo trio).