Jsem této země zpěv

  • Opusové číslo 194
  • kantáta pro smíšený (ženský, mužský) sbor, žestové kvintero a klavír na verše M.Procházkové
  • 1984

Komponováno 13.5. – 7.6.1984 v Jílovém. Durata 21‘30‘‘ OSA ? Pět částí : 1. Jsem této země zpěv (2‘10‘‘), 2. Zde mi stůl prostřen jest (4‘), 3. Jsme z rodu oráčů a králů (2‘50‘‘), 4. Jsem paměť jejich ran (5‘), 5. Budoucnost otvírám (7‘20‘‘).