Duo di basso

  • Opusové číslo 227
  • dvojkoncert pro violoncello, kontrabas a smyčcový komorní orchestr
  • 1989

Komponováno v létě 1989 jako druhá verze op. 210.