Dvojkoncert

  • Opusové číslo 224
  • pro housle sólo, violoncello sólo a symfonický orchestr
  • 1989


Komponováno od dubna do 24.5.1989 na žádost Jany Vlachové a Michaela Ericssona. Durata 23‘. OSA 24.5.1989. Části : I.Lento, II.Allegro – Largo – Allegro.