Koncert pro cimbál a smyčcový orchestr

  • Opusové číslo 244
  • 1991

Dokončeno 27.10.1991 v Jílovém. Durata 13‘. OSA 29.10.1991. Kopii dostal Dalibor Štrunc, který autora o koncert požádal.