Koncert pro flétnu a symfonický orchestr

  • Opusové číslo 164
  • 1981

Komponováno 14.7.- 6.9.1981 v Jílovém (spolu s Čarohrátkami a s Pohádkou). Koncert je třívětý, durata 22‘ (7‘10‘‘, 5‘10‘‘, 9‘30‘‘). OSA 7.9.1981