Koncert pro lesní roh a symfonický orchestr

  • Opusové číslo 223
  • 1989

Komponováno od ledna do 24.3.1989 na žádost Zdeňka Tylšara. Durata 22‘. OSA 24.5.1989. Premiéra 25.3.1991 v Paláci kultury v Praze (Z.Tylšar, FISYO, dir.M.Klemens).