Variace

  • Opusové číslo 069
  • pro klavír a symfonický orchestr
  • 1970


Komponováno jako tvůrčí objednávka pro Čs. rozhlas Plzeň od 3. 4. do 24. 5. 1970. OSA 3. 8. 1970. Durata cca 20‘. Original + fotokopie (odkoupena Čs.rozhlasem v Plzni). Premiéra v Plzni 8. 10. 1970 (Plzeňský rozhlas. orchestr, A.Brejcha – klavír, dir. B. Liška). Pražská premi- éra 5. 3. 1971 v Domě umělců v rámci přehlídky SČS (Symf. orchestr Čs. rozhlasu v Praze, A. Brejcha – klavír, dir. Josef Hrnčíř).