Za Dunaj

  • opusové číslo 240
  • skladba pro cembalo a komorní orchestr (+ lyrický t.)

Více podrobností není uvedeno, chybí v Lukášově podrobném seznamu!!!