O smutné princezně Upolíně

  • Opusové číslo 057
  • malá rozhlasová dětská opera na libreto Kamila Bednáře
  • 1968

Psáno 8. – 22. ledna 1968 v Praze (OSA 3. 1. 1969), partitura zaslána V. Kalabisovi do Čs. rozhlasu v Praze jako tvůrčí objednávka. Natočeno v Čs. rozhlase v Praze (Kulínského dětský sbor, recitace M. Doležal, řídil J. Blacký). Premiéra – Vánoce 1969 – rozhlas.