Byl jeden domeček

  • Opusové číslo 133
  • písně a verše pro dětský sbor, recitaci, flétnu a dvoje housle na slova Václava Fischera
  • 1977

Komponováno 9. – 11.11.1977 v Jílovém. Durata 7‘30‘‘. OSA 12.11.1977. Použity básničky : Obydlí, Psí bouda, Mušle, Ulita, Špaččí budka, Úl, Krunýř, Mraveniště, Klec, Hnízdo. 1. cena v Olomoucké soutěži 1978 (3000,-Kč). Premiéra 16.9.1978 v Olomouci na Svátcích písní (DPS Radost Praha, V. Souček). Cyklus Byl jeden domeček má přitažlivou koncepci – střídá recitaci a zpěv s doprovodem flétny a dvojice houslí. Typický způsob skladatelova hudebního vyjadřování se zde projevuje především v metrické pestrosti a ve zpěvné melodice s příznačnými paralelismy krajních hlasů.