Čarohrátky

  • Opusové číslo 162
  • říkadla pro trojhlasý dětský sbor a klavír na verše Věry Provazníkové
  • 1981

Komponováno 20.- 24.7.1981 v Jílovém jako objednávka ČHF pro Jirkovský festival 82. Durata 7‘20‘‘. OSA 27.7.1981. Čarohrátky jsou opět prokomponovaným cyklem. Autor setrvává u modelu se zadržovaným fundamentálním tónem proti pohybujícím se dvěma hlasům. Změna nastává v tom, že někdy nastoupí tento setrvávající tón až v polovině dílu malé písňové formy, jejíž tektonika roste z dvojtaktových článků. V akordických částech převažuje parlando instrumentálně rozvíjených hlasů. Klavírní doprovod podporuje zpěvní part akordickými rozklady. Hojně uplatňuje také dudáckou prodlevu v levé ruce, k níž pravá vyplňuje nějakou figuraci, ale může se objevit i syrrytmická akordika.