Čtyřlístek

  • Opusové číslo 041
  • čtyři písně na slova Ivo Štuky a Ilony Borské pro dětské hlasy a sólo housle
  • 1965

Dokončeno v březnu 1965 (OSA 2. 6. 1965). 28. 11. 1965 oceněno 1. cenou jihlavské skladatelské soutěže (SČS + festival). Premiéra 28. 11. 1965 v Jihlavě na FSU /Komorní sbor DPS při Filharmonii pracujících v Gottwaldově, dir. J. Opěla, housle J. Veselka/. Cyklus je náročněji koncipován, než by odpovídalo jednohlasému sboru. Tvoří jej čtyři písně s náladovými a tempovými kontrasty, jasně zakotvené v diatonice, s obtížnějšími melodickými frázemi. Doprovázející housle mají úlohu kontrapunktujícího protihlasu.