Počítadla

  • Opusové číslo 108
  • devět počítadel pro dětský sbor, flétnu, hoboj a klavír na verše V. Fischera
  • 1974

Komponováno 4. -26. 12. 1974. Durata cca 9‘. OSA 24. 1. 1975. Cena v Jirkovské soutěži roku 1975. Natočeno Čs. rozhlasem v Praze. Vysíláno jako „písně týdne“ pro školy.