Poselství hudby

  • Opusové číslo 180
  • čtyřhlasý dětský (dívčí, ženský) sbor s doprovodem klavíru na verše Markéty Procházkové
  • 1982

Komponováno 10. – 15.12.1982. Durata 5‘15‘‘. OSA 16.12.1982. Věnováno královéhradeckému dětskému sboru Jitro (sbm. Jiří Skopal). Premiéra 21.5.1983 v Hradci Králové. Závažné téma uměleckého díla se objevuje v Poselství hudby pro čtyřhlasý dětský sbor s klavírem. Poeticky laděný text Markéty Procházkové zasadil skladatel do zvolna, ale neúprosně gradující plochy. Její vrchol patří naléhavě vyslovované myšlence o hudbě, která člověku otvírá nové pohledy do vlastního nitra a sbližuje ho s ostatními lidmi.