Poupata

  • Opusové číslo 038
  • svita na lidovou poezii pro dětský sbor a orchestr

Premiéra 24. 12. 1964 v pražském rozhlase, dětský pěv. sbor (B. Kulínský), řídil M. Turnovský. První veřejné provedení: Národní dům na Smíchově 25. 11. 1965 jako absolventský koncert Vlad. Cihlářové (Lidová konzervatoř Praha – dirigování).