Sedum trubačů

  • Opusové číslo 067
  • cyklus čtyř tříhlasých dětských sborů na lidovou poezii
  • 1969

Komponováno v listopadu 1969. OSA 3. 8. 1970. Durata 8‘. Posláno do Jirkovské soutěže (uzávěrka 31. 12. 1969). 1. cena v tematické kategorii. Na festivalu provedení 2 částí. Premiéra celého cyklu 13. 12. 1972 v Brně (Dětské sborové studio, sbm. Jar. Dostalík). V roce 1970 vzbudil velký ohlas a capellový cyklus Sedum trubačů. Je to dílo střední obtížnosti, které se uplatňuje jak v repertoáru školních tak i výběrových sborů. Cyklus je náladově pestrý; vedle fanfárově laděné svatební písně je zde stylizace ukolébavky  i žertovná píseň. Ve stavbě cyklu se uplatňuje princip převažujícího vztahu dvou hlasů, které mají paralelní rytmické vazby (ať již jsou vedeny imitačně nebo v terciích či jiných intervalech), a v opačných délkách je k nim veden protihlas, ponejvíce na stejné harmonické funkci. Společně vedené hlasy postupují někdy v tradičních konsonancích, jindy se jim vyhýbají pomocí kvartových průtahů, obratů septakordů bez tercií, čímž se výsledný tvar podobá spojení kvart se sekundami. Folklórní ráz melodiky podtrhují též charakteristické intervaly církevních modů.