Šťastné a veselé

  • Opusové číslo 268
  • vánoční zpívání pro dětský sbor, housle a klavír na verše Václava Fischera
  • 1995

Komponováno 1.-9.4.1995. Durata 6‘. OSA květen 1995. Bohatoum náladovou šíři má i cyklus Šťastné a veselé s podtitulem Vánoční zpívání pro dívčí nebo dětský sbor, housle a klavír. Básnický text Václava Fischera před námi rozprostírá poezii vánočních svátků v bohaté škále svátečních pohledů a Zdeněk Lukáš věrně svým zhudebněním sleduje náladové bohatství textu a činí z cyklu, který díky instrumentálním spojkám plyne bez přerušení, působivý sled vánočních obrazů; jejich účinek je o to zajímavější, že zcela postrádají jakékoliv názvuky tradičních vánočních písní.