Svítá

  • Opusové číslo 169
  • kantáta pro dětský sbor a instrumentální soubor na verše Věry Provazníkové
  • 1981

Komponováno 20. – 26.12.1981 v Jílovém a Praze. Durata 8‘. OSA 27.12.1981. Komponováno pro Kühnův dětský sbor při ČF pro provedení na Pražském jaru 1982.