Ze špalíčku

  • Opusové číslo 074
  • cyklus dvojhlasých dětských sborů na verše F. Hrubína (a capp.)
  • 1970


Psáno a dokončeno v prosinci 1970 v Praze. Durata 9‘. OSA 28. 12. 1971. Zadáno do Jirkovské soutěže (2. cena B kategorie, 1. neudělena). Rukopis v soutěži. Premiéra : 15. 5. 1971 v Jirkově (Jirkovský dětský sbor, sbm. Jar. Cyrus).