Amica mea

  • Opusové číslo 225
  • cyklus mužských sborů s flétnou na latinský překlad veršů ze Šalomounovy „Písně písní“
  • 1989

Komponováno 2. – 9.6.1989. Durata 7‘30‘‘. OSA 18.6.1989. Části : 1. Quam pulchra est, 2. Veni de Libano, 3. Hortus conclusus.