Když přišlo jaro

  • Opusové číslo 200
  • mužský sbor na český (příp. německý) text Dagmar Ledečové
  • 1985

Komponováno 19. – 26.8.1985. Durata 4‘. OSA 26.8.1985. Odesláno Pěveckému sdružení severočeských učitelů Most (A.Škarka), AUS VN a do NSR (Elfi Zechner).