České svatební písně

  • Opusové číslo 156b
  • úpravy lidových písní pro osmihlasý smíšený sbor

Komponováno na objednávku Čs. rozhlasu v Praze pro soutěž Prix Bratislava 81. Durata cca 6‘. OSA 27.1.1981. Natočil Kühnův smíš. sbor (P. Kühn) 21.2.1981.