Dona nobis pacem

  • Opusové číslo 350
  • smíšený sbor a cappella

Věnováno Doc.MUDr.Oldřichu Vinařovi, DrSc. Posláno do skladatelské soutěže UČPS. Durata : 2´30. Premiéra v červnu 2006 v Plzni (Nová Česká píseň, sbm.Zdeněk Vimr).