Lux aeterna

  • Opusové číslo 294
  • kantáta pro smíšený sbor (S1,S2,A,B) a komorní orchestr
  • 1998

Komponováno v lednu 1998. Durata 10‘. OSA 15.1.1998. Kopie zaslána prof.Jiřímu Chválovi.