Parabolae Salomonis

  • Opusové číslo 044
  • cyklus pěti smíšených sborů na latinské texty Šalomounových přísloví 1965
  • Dokončeno v srpnu 1965 (OSA 17. 9. 1965). Partitura poslaná České písni do Plzně, do Stuttgartu (Gaechinger Kantorei – 21. 9. 65), do Bratislavy (sbor Slovenské filharmonie – 18. 9. 65), originál poslán do soutěže v N. Y.(USA) – září 1965. Čestné uznání v soutěži E. Blocha v USA (cena nebyla udělena!). V červenci 1966 natočeno v rozhlase sborem Slovenské filharmonie (J. M. Dobrodinský). Pražská premiéra 20. 10. 1966 v Domě umělců – Sbor Čs. rozhlasu v Praze (M. Malý).

Multi homines:

In semita iusticiae vita:

Luxuriosa res: