Radujme se všichni v Pánu

  • Opusové číslo 301
  • vánoční mše k poctě skladatele J.J.Ryby pro smíšený sbor, 2fl.,2 cl.B., 2 tr.B, poz., smyčce a varhany na liturgický a lidový text

Durata 15‘. OSA 8.9.1998. Části : 1. Radujme se všichni v Pánu 2.Allelujá, zvěstuji vám velkou radost 3.V tom kraji bydleli pastýři 4.Slovo se stalo tělem 5.Narodil se Spasitel, allelujá! Tiskem vydáno na FSU Jihlava (DKO Jihlava).