Holoubci

  • Opusové číslo 159
  • ženský sbor na slova lidové poezie s citacemi lidových písní
  • 1981


Komponováno 14.-17.5.1981 v Jílovém pro soutěž PRIX Bratislava. Durata 5‘. OSA 27.7.1981. V rozhlase natočil ženský kom. sbor ČSSPT. Skladba je věnována Pěveckému sdružení ostravských učitelek a prof. Vlad. Kovaříkovi.