Jak by kdosi krásně hrál

  • Opusové číslo 157
  • tři písně pro dívčí trojhlasý sbor, flétnu a harfu na verše stejnojmenných básní Dagmar Ledečové
  • 1981

Komponováno 15.-20.3.1981 v Jílovém. Durata 7‘. OSA 21.3.1981. Části : 1. Den je jako koník (3‘), 2. Poledne na jezu (1‘), 3. Rozkvetlý strom (3‘). Premiéra 27.9.1981 v K.Varech (Lázně III.) – Dívčí sbor SPGŠ K. Vary (sbm. Jiří Štrunc), kterému je skladba věnována. Natočeno v Čs. rozhlase v Plzni 28.10.1981, provedení na FSU v Jihlavě 14.11.1981 (tentýž sbor).