Kravarky

  • Opusové číslo 148
  • čtyřhlasý ženský sbor s průvodem trianglu, tamburiny a dřívek na slova moravské lidové poezie
  • 1979

Komponováno v roce 1979 pro potřeby ženského sboru ČSSPT. Durata 5‘. OSA 24.4.1980. Věnováno ženskému komornímu sboru Ostrava, sbm.František Hába. Natočeno v Čs.rozhlase Praha (ČSSPT).