Psalm 137

  • Opusové číslo 167
  • pro ženský sbor, soprán, bas a varhany na německý překlad 137.žalmu Starého Zákona
  • 1981


Komponováno 3. – 5.10.1981 v Jílovém pro Elfi Zechner z Heileru (NSR) a její sbor. Premiéra 8.11.1981 Heiler. Durata 5‘15‘‘. OSA 8.12.1981.