Princezna Pinkpink a šašek Cupkyhup

  • Opusové číslo 115
  • svita pro komorní orchestr o pěti částech
  • 1975


Komponováno v roce 1975 pro Čs. rozhlas v Praze, tam premiérováno v roce 1976. Natočili členové Symf. orch. FOK. Durata: ? OSA: ?