Serenáda

  • Opusové číslo 103
  • pro flétnu, hoboj, violu, fagot, smyčcový orchestr a bicí nástroje
  • 1974

Komponováno 21. 3. – 7. 4. 1974 na objednávku České televize. Durata cca 20‘. OSA (?) Skladba má 6 částí (I. Allegretto – tutti, 2. Allegro molto – fl., III. Andante – viola, IV. Scherzando – hoboj, V. Con moto – Fagot, VI. Allegro – tutti). Premiéra 4. 6. 1974 Milevsko (Písecký komorní orchestr, dir. J. Chvála), titíž dále 5. 6. Kratochvíle, 6. 6. Písek. Natočeno v ČT.